Ny styrelse

På årsmötet den 20:e februari valde SkåneBajarna ny styrelse för 2021

Ordörande: Bruno Kotovich (sittande)
Kassör: Johan Nilsson Lihuvud (sittande)
Ledamot: Roland Wiklund (sittande)
Ledamot: Oskar Strömblad (sittande)
Ledamot: Jenny Grenander
Ledamot: Tim Jakobsson