Kallelse till årsmöte

Den 20e februari kommer årsmötet för 2021 att äga rum, denna gången digitalt. För rösträtt och deltagande krävs att man varit medlem under 2020 och att man anmäler sig. Anmälan sker via mail eller sociala medier. Vi kommer dagen innan årsmötet maila ut en länk till samtliga anmälda deltagare.