Kallelse årsmöte 2020

SkåneBajarna kallar till årsmöte söndagen den 1 mars kl 15.00 på Sir Tobys i Malmö.
På årsmötet kommer ny styrelse att väljas, verksamhetsberättelse att behandlas och verksamhetplan för 2020 att diskuteras.
Det går bra att lämna in motioner och nominera till styrelsen.
Eventuella nomineringar och motioner ska mailas till skanebajarna@gmail.com.
Efter årsmötet ser vi Bajen mot BP i svenska cupen som startar kl 16.30.

Välkomna!

Mvh
Styrelsen
Skånebajarna