Dags att betala medlemsavgiften för 2019

Nytt för i år är att avgiften för familjer sänkts från 250 kr till 200 kr. För övriga är det fortfarande 100 kr som gäller om man inte är under 18 för då kostar det endast 50 kr. I medlemskapet ingår subventionerade resor och förköpsrätt på eventuelle souvenirer. Medlemsavgiften sätts in på SkåneBajarnas konto: Swish: 1230338434 eller Plusgiro: 50 44 62-3 eller Bankgiro: 389-1769