Skånebajarnas nya styrelse 2018

Årsmötet avslutat och styrelsen för 2018 vald. Styrelsen består i tur och ordning av följande relativt rutinerade sextett:
Övre från vänster: Johan Lihuvudh, Hasse Holsmtröm, Johan Embertsen.
Nedre från vänster: Andreas Wahsltröm, Danne Mårtensson
Liggande: Gustaf Segerhammar.

Målsättningar för 2018 beslutade, vi kan konstatera att det under 2018 kommer att bli ett stort fokus på att återigen få igång resandet. Resandet som under 2017 var lite lägre än tidigare av olika anledningar. Utöver detta finns även en målsättning att vara representerade på samtliga matcher i bollsporterna med Bajen i Skåne.