Ny styrelse för SkåneBajarna

Onsdagen den 16 mars 2016 höll SkåneBajarna sitt årsmöte på klassiska Klostergårdens pizzeria. Närvarande var 17 medlemmar och två icke medlemmar. Utöver godkännande av verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och verksamhetsplan så valdes även en ny styrelse. Johan Nilsson Lihuvudh fick fortsatt förtroende som ordförande, även kassören Johan Embersén fick fortsatt förtroende. På ledamotsidan fick Hans Holmström och Anna Sunström fortsatt förtroende, medans Christoffer Dahlblom och Benny Persson valde att avgå. Stoffe och Benny har varit med i styrelsen för SkåneBajarna sedan starten 2009. SkåneBajarna tackar dem för sina insatser under åren som gått. Till nya ledamöter valdes Linnea Jahn, Anderas Wahlström och Gustav Segerhammar.  Årsmötet avslutades med en skål för Bajen. Efter årsmötet begav sig majoriteten av de närvarande till Sparbanken Skåne arena och matchen mellan Lugi-Bajen.